สำนวนว่า "กลืนไม่เข้า คายไม่ออก" มีความหมายว่า หมดหนทางที่จะทำหรือไม่รู้จะทำอย่างไรดีหรือ เป็