Buddhism 

 

"........ เกลียดไอ้คนแบบนี้ที่สุด........."

 

ผมจบประโยคสุดท้ายของเอนทรี่ก่อนย้อนกลับขึ้นไปอ่านทวนในสิ่งที่เขียนมาเมื่อครู่ คำหยาบที่นึกออกถูกเอามาบรรจงบรรยายความโกรธของผมที่มีต่อมันจนสิ้น

 

.

.

 

อ่านจบหนึ่งเที่ยว 

.

.

 

เริ่มอ่านทวนใหม่ ครั้งที่สาม ครั้งที่สี่ ครั้งที่ห้า ........

 

พลันรู้สึกว่า ถ้อยคำที่ตั้งใจจะใช้ด่าชาวบ้าน กลับย้อนเข้ามากรีดบาดใจตัวเองอยู่

 

เขาทำ  เราก็ทำ

เขาพูด  เราก็พูด

เขาไม่ดี แล้วเราดีเหรอ?

เขา เรา ไม่เห็นต่างกันเลย

 

ผมค่อยๆกลืนคำด่าลงท้อง กดลบสิ่งที่ผมเมื่อครู่พึ่งพิมพ์ออกไป หน้าจอคอมว่างเปล่าอีกครั้ง เหมือนกับใจผมที่มันเริ่มสะอาดขึ้นบ้าง

 

.

.

.

.

คติธรรมจากพุทธทาสภิกขุ


จงทำกับเพื่อนมนุษย์โดยคิดว่า
เขาเป็นเพื่อน  เกิด แก่ เจ็บ ตาย ของเรา
เขาเป็นเพื่อน  เวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารด้วยกันกะเรา
เขาก็ตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสเหมือนเรา ย่อมพลั้งเผลอไปบ้าง
เขาก็มี ราคะ โทสะ โมหะ ไม่น้อยไปกว่าเรา
เขาย่อมพลั้งเผลอบางคราวเหมือนเรา

เขาก็ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเหมือนเรา ไม่รู้จักนิพพานเหมือนเรา
เขาโง่ในบางอย่าง เหมือนที่เราเคยโง่
เขาก็ตามใจตัวเองในบางอย่าง เหมือนที่เราเคยกระทำ
เขาก็อยากดีเหมือนเรา ที่อยาก ดี - เด่น - ดัง
เขาก็มักจะกอบโดย และเอาเปรียบเมื่อมีโอกาสเหมือนเรา
เขาเป็นคนธรรมดา ที่ยึดมั่น ถือมั่น อะไรต่างๆ  เหมือนเรา
เขาไม่มีหน้าที่ ที่จะเป็นทุกข์ หรือตายแทนเรา
เขาเป็นเพื่อร่วมชาติ ร่วมศาสนา กะเรา
เขาก็ทำอะไรด้วยความคิดชั่วแล่น และผลุนผลันเหมือนเรา
เขามีหน้าที่รับผิดชอบ ต่อครอบครัวของเขา มิใช่ของเรา
เขามีสิทธิ ที่จะมีรสนิยม ตามพอใจของเขา
เขามีสิทธิ ที่จะเลือก (แม้ศาสนา) ตามพอใจของเขา
เขามีสิทธิ ที่จะใช้สมบัติสาธารณะ เท่ากันกับเรา
เขามีสิทธิ ที่จะเป็นโรคประสาท หรือเป็นบ้า เท่ากันกับเรา
เขามีสิทธิ ที่จะขอความช่วยเหลือ เห็นอกเห็นใจ จากเรา
เขามีสิทธิ ที่จะได้รับอภัยจากเรา ตามควรแก่กรณี
เขามีสิทธิ ที่จะเป็นสังคมนิยม หรือเสรีนิยม ตามใจเขา
เขามีสิทธิ ที่จะเห็นแก่ตัว ก่อนเห็นแก่ผู้อื่น
เขามีสิทธิ แห่งมนุษย์ชน เท่ากันกับเรา สำหรับจะอยู่ในโลก


ถ้าเราคิดกันอย่างนี้ จะไม่มีการ ขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้น

 

.

.

 

โลกนี้มีความโหดร้ายมากพอแล้ว ไม่มีความจำเป็นอันใดที่เราต้องไปเพิ่มมันอีก

                                                                                         โกวเล้ง

 

 

 

ป.ล. เรื่องนี้เป็นเรื่องกึ่งจริง มีมูลบ้าง แต่ก็มีน้ำอยู่ด้วย ......... มีทั้งมูลทั้งน้ำ แต่ไม่ใช่ขี้นะ

ป.ล.ล. โปรดคิดก่อนด่า ด่าคนเท่ากับด่าตน